Hồ Chí Minh – vĩ nhân của thế giới

Bác Hồ của ta là danh nhân văn hoá thế giới thứ 21. Được ghi là “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất”. Trên thế giới, chưa có một danh nhân nào được 88 quốc gia ra “Nghị quyết kỷ niệm” như Bác Hồ ta. Có nước viết Đề cương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, dày đến 84 trang…

Từ ngày 20/10 đến 30/11/1987, Đại hội đồng UNESCO khoá 34 họp, có mục xét các danh nhân kỷ niệm vào các năm “tuổi tròn”. Đến dự có 159 quốc gia (lúc đó phe Xã hội Chủ nghĩa có 8 thành viên, với bối cảnh các nước Đông Âu đang đổ vỡ), với nguyên tắc đủ 100% số phiếu (nếu là khoá họp của ban chấp hành, chỉ cần đủ đa số phiếu).Với nội dung: Trong 3 năm: 1988, 1989, 1990, những danh nhân đúng vào tuổi 100 để thế giới kỷ niệm. Mức độ danh nhân có thể khác nhau: Danh nhân văn hoá, Nhà hoạt động kiệt xuất, Nhà thơ vĩ đại… Kỳ này, có 3 vị được đưa ra xét:
1.Ông Nê-ru, Ấn Độ, sinh năm 1889.
2.Ông Hồ Chí Minh, Việt Nam, sinh năm 1890.
3.Ông Hadara (nhà sử học vĩ đại) Liên Xô.
Ông Nêru, dễ xét hơn, chỉ trong 45 phút là xong, vì Ấn Độ là nước lớn, trung lập, ổn định về kinh tế, đạt mức cao “Nhà quán quân của phong trào giải phóng dân tộc”.
Bác Hồ được xét với nội dung khác, phải 7 tiếng đồng hồ mới xong. Vì Bác là danh nhân văn hoá tiêu biểu cho nền văn hoá nhân loại, Anh hùng giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Cũng còn bởi có 3 nước “ăn tiền” của nước khác đến gây khó khăn. Tất nhiên không dám gây trực tiếp, bởi chạm đến lòng tôn kính của đại biểu các nước với Bác Hồ, họ đành quanh co: Cuộc họp Đại hội đồng UNESCO kỳ này chỉ xét danh nhân có năm tuổi chẵn vào năm 1989, còn danh nhân có năm tuổi chẵn vào năm 1990 thì tạm hoãn để bàn lại tiêu chuẩn, bởi lâu nay ta xét vĩ nhân chưa chặt chẽ, còn có kẽ hở…, số còn lại hoãn đến năm đầu tiên của thế kỷ XXI! (nghĩa là 10 năm sau, mà đời người chỉ có 1 lần 100 tuổi). Thế là đại biểu các nước khác phản ứng mạnh mẽ, cho rằng Hồ Chí Minh là ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc, không xét là không công bằng. Cuối cùng 100% chấp nhận xét.
Kỳ họp này, bà Chủ tịch UNESCO là người Thái Lan, làm chủ tọa phiên họp. Dù lúc đó quan hệ giữa nước ta và Thái Lan chưa thuận như bây giờ, nhưng bà lại có bản tham luận rất hay về Hồ Chí Minh.
Những điểm chính các nước tôn vinh về Bác: Cách đây gần 45 năm, các nước thuộc địa trên thế giới chìm trong một đêm dài nô lệ, chưa có nước nào giành được độc lập, thì nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã dám đương đầu với một nước có nhiều thuộc địa và giành thắng lợi, mở đầu cho thời kỳ giải phóng dân tộc. Liên hợp quốc thấy rằng, Hồ Chí Minh đã đề ra phong trào xoá nạn mù chữ đầu tiên vào năm 1945 (Liên hợp quốc vào đầu thập niên 90 mới đề ra cho thế giới). Đây là nguyên thủ một quốc gia nhỏ mà có tầm nhìn dự báo chiến lược. Đã thấy được dân còn đói, dân còn dốt thì nguy cơ mất nước còn bị đe doạ. Hồ Chí Minh là người đề ra Tết trồng cây đã hơn 30 năm để bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái. Đó là nhà văn hoá kiệt xuất.
Thế giới ngày nay là thế giới đối thoại (tránh đối đầu), thì Hồ Chí Minh đã có tư tưởng đối thoại từ năm 1946. Thật vậy, khi muốn quân Tưởng rút khỏi nước ta (lúc đó ta chưa đủ mạnh), ta đã đúc một tượng người bằng vàng nặng 54 kg để tặng cho viên tướng cầm quân Tưởng, trong lúc tuần lễ vàng năm 1946 ta chỉ thu được 375 kg. Khi Tưởng rút quân, để cố tránh cuộc chiến tranh Pháp – Việt, Bác phải sang Pháp 4 tháng để đối thoại, đi từ ngày 30/5 đến ngày 20/10/1946 mới về đến Hải Phòng. Do đó, Liên hợp quốc coi Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề ra đối thoại và đã tiến hành đối thoại (kể từ khi có Liên hợp quốc).
Liên hợp quốc còn xét Hồ Chí Minh về mặt đạo đức: 24 năm là nguyên thủ quốc gia mà không tha hoá. Hồ Chí Minh là một nhân cách của một người cầm quyền kiểu mới. Khi chưa có chính quyền, Người sống với nhân dân, khi giành được chính quyền, Người phục vụ nhân dân. Người tiêu biểu cho thế kỷ XX – thế kỷ mà thế giới đang đứng trước một thảm hoạ tha hoá về văn minh vật chất. Khi Người qua đời, ngoài căn nhà sàn (để lại), không có một cái gì của riêng mình. Hồ Chí Minh là người cộng sản hội tụ được cả tinh hoa, trí tuệ của Đông – Tây…
Bác Hồ của ta là danh nhân văn hoá thế giới thứ 21. Được ghi là “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất”. Cũng cần nói thêm: Trên thế giới, chưa có một danh nhân nào lại được 88 quốc gia ra “Nghị quyết kỷ niệm” như Bác Hồ ta. Có nước viết Đề cương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, dày đến 84 trang…./.

VOV News

Advertisements

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

I. Một số khái niệm
1. Tính tích cực
Tính tích cực là một phẩm chất vốn có của con người trong đời sống xã hội. Khác với động vật, con người không chỉ tiêu thụ những gì sẵn có trong thiên nhiên mà còn chủ động, bằng lao động, sản xuất ra những của cải vật chất cần cho sự tồn tại của xã hội, sáng tạo ra nền văn hóa ở mỗi thời đại. Hình thành và phát triển tính tích cực xã hội đã là củng cố một trong các nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục nhằm đào tạo những con người năng động, thích ứng và góp phần phát triển cộng đồng. Có thể xem tính tích cực như là một điều kiện đồng thời là một kết quả của sự phát triển nhân cách trong quá trình giáo dục.
2. Phương pháp tích cực
Phương pháp tích cực để chỉ những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học. Phương pháp tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tâp trung vào người dạy.

II. Những dấu hiệu đặc trưng của các phương pháp tích cực
Có bốn dấu hiệu cơ bản

1. Dạy học thông qua các hoạt động của học sinh
Trong phương pháp tích cực, người học, đối tượng của hoạt động dạy, đồng thời là chủ thể của hoạt động học, được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo. Thông qua đó, tự lực khám phá những điều mình chưa biết chứ không phải là thụ động tiếp thu những trí thức đã được giáo viên sắp đặt ra theo cách suy nghĩ của mình. Từ đó, vừa nắm được kiến thức, kĩ năng mới, vừa nắm được phương pháp tìm ra kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo khuôn mẫu có sẵn, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo.
Dạy theo cách này thì giáo viên không chỉ đơn giản là truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động . Chương trình hành động của cộng đồng.

2. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học
Phượng pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu học. Trong phương pháp học thì cốt nõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ có được lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có của mỗi người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. Vì vậy, ngày nay, ngươi ta nhấn mạnh hoạt động học trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ngay trong trường phổ thông, không phải tự học ở nhà mà cả tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học nhóm
Nếu trình độ kiến thức tư duy học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hóa về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập. Áp dụng phương pháp ở trình độ càng cao thì sự phân hóa càng lớn. Việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể hóa học tập theo nhu cầu và khả năng của mỗi học sinh.
Tuy nhiên trong học tập, không phải mọi tri thức kĩ năng, thái độ được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá thể. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy trò, trò với trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong học tập , ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định, hay bác bỏ.Qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới, bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi học sinh và của cả lớp chứ không phải chỉ dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của thầy giáo.

4. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò
Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. Trước đây, mọi người vẫn thường hay có quan niệm giáo viên có độc quyền đánh giá học sinh .Nhưng trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh tự đánh giá để điều chỉnh cách học. Liên quan đến điều này, giáo viên cần tạo thuận lợi để học sinh được tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà mỗi thầy cô cũng như nhà trường phải trang bị cho học sinh.
Với phương pháp này, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học sinh tự chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Ở trên lớp, với phương pháp tích cực này thì học sinh hoạt động là chính, giáo viên nhàn nhạ hơn. Song khi soạn giáo án giáo viên đã phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy học thụ động, mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của học sinh.

III. Áp dụng
Đây là một phương pháp thoáng nghe thấy rất trừu tượng nhưng khi áp dụng vào bài giảng cụ thể thì rất dễ hiểu. Và một điều đặc biệt là mang lại kết quả tốt trong việc truyền đạt kiến thức cho học sinh.
Sau đây là một ví dụ cụ thể trong cách dạy ”Giải bài tập lượng giác theo hướng phát huy tính sáng tạo của học sinh phổ thông trung học”.
Như chúng ta đã biết trong chương trình toán phổ thông bài tập lượng giác bao gồm hai dạng cơ bản.
+ Dạng bài tập vận dụng các kiến thức lượng giác đã học vào các tình huống cụ thể như chứng minh công thức, giải phương trình theo Angorit, biến đổi đẳng thức …
+ Dạng bài tập nhằm hình thành kiến thức mới qua giải bài tập giúp học sinh có thể tiếp thu những kiến thức chưa biết, có thể là những tính chất, quy tắc …
Khi dạy giải bài tập lượng giác, để có thể phát huy tính sáng tạo của học sinh có thể theo một số quy trình sau:

1. Tập cho học sinh thói quen phân tích bài tập :Tìm hiểu kĩ nội dung của bài tập, xác định dạng của bài tập (đâu là ẩn, đâu là dữ liệu …) khai thác triệt để các dữ kiện, giả thiết của bài tập, tìm hiểu được phương pháp giải và các kiến thức công cụ thích hợp, phân tích được mối liên hệ hình thành giả thiết và kết quả của bài toán,…

2. Rèn luyện cho học sinh tự xây dựng chương trình giải. Phải phác thảo dự kiến con đường chung để giải, xây dựng lập luận cụ thể (diễn dịch, quy nạp, chặt chẽ theo nguyên tắc logic học ), định hướng trước rồi mới giải bài toán , học sinh tự rút ra sơ đồ giải các bài toán cùng loại,…

3. Sau khi giải song giáo viên đặc biệt chú ý đến khâu lời giải, chẳng hạn khi giải một phương trình, học sinh đối chiếu nghiệm tìm được với các điều kiện đã cho hoặc thay vào phương trình đó để đánh giá kết quả. Đối với phương trình lượng giác học sinh thường hay mắc sai lầm khi kiểm tra nghiệm , kết hợp hay loại nghiệm, cần phải xem xét đầy đủ các trường hợp cụ thể của phương trình để xác định đúng tập nghiệm.Việc kiểm tra lời giải thường tiến hành theo hai bước :
+ Xác định lại tính đúng đắn của bước một và hai (định tính ).
+ Rà soát lại quá trình thao tác đã sử dụng để giải toán (định lượng ).

4. Rèn luyện cho học sinh khả năng nghiên cứu lời giải. Nghiên cứu –khai thác – phân tích và tìm tòi lời giải khoa học nhất cho bài tập sẽ giúp học sinh có thói quen tập dượt nghiên cứu khoa học, nắm được bản chất cách giải quyết vấn đề trong giải toán. Việc làm trên đây là rất quan trọng để rèn luyện tư duy giải toán cho học sinh.

5. Đặc biệt cần hướng dẫn học sinh tìm các bài tập có liên quan và sáng tạo các bài tập mới. Học sinh phải phân tích bài tập để nắm vững đặc điểm và bản chất, các yếu tố thuộc bài tập, thấy được mối quan hệ giữa các bài tập khác nhau. Có thể thay đổi điều kiện hoặc các yếu tố đã cho để đi đến một bài tập mới.

Để Firefox chạy nhanh gấp 10 lần

Trình duyệt web Firefox ngày càng được yêu thích bởi tính thân thiện, khả năng bảo mật của nó. Sau đây là 2 mẹo nhỏ giúp bạn tăng tốc cho Firefox lên gấp 10 lần bình thường.

1. Đầu tiên, bạn gõ lệnh about:config lên thanh địa chỉ trình duyệt Firefox và nhấn Enter. Sau đó, cuộn con chuột xuống dưới và tìm đến các thành phần sau đây và thay đổi lại thiết lập của nó: Đổi giá trị của network.http.proxy.pipelining thành True – Đổi giá trị của network.http.pipelining thành True – Gán network.http.pipelining.maxrequests về một con số bất kỳ, chẳng hạn là 30. Điều này có nghĩa Firefox sẽ thự hiện 30 câu lệnh (requests) cùng một lúc. – Cuối cùng, nhấp chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trên trang và chọn giá trị New –> Interger. Sau đó gán vào tên của nó: nglayout.initialpaint.delay và gán gia trị 0 cho nó. Giá trị này có ý nghĩa là khoảng thời gian trình duyệt chờ đợi trước khi thực hiện mệnh lệnh vừa nhận được.

2.Cách thứ hai, người dùng có thể thiết lập lại cho mạng Internet ADSL. Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn gõ lệnh about:config lên thanh địa chỉ trình duyệt Firefox và nhấn Enter. Sau đó, bạn tìm các thành phần dưới đây để thay đổi thiết lập: – Gán network.http.pipelining.maxrequests lên giá trị 100.

– Gán network.http.max-connections lên giá trị 64

– Đổi giá trị của network.http.proxy.pipelining thành True – Gán network.http.max-persistent-connections-per-server về giá trị 8

– Đổi giá trị của network.http.pipelining thành true – Gán network.http.max-connections-per-server về giá trị 21 Cuối cùng, bạn nhấp chuột phải lên trang và chọn New-> Integer. Tiếp đó, bạn đặt tên thành nglayout.initialpaint.delay và gán về giá trị 0.

Theo T.Vũ/ Dân Trí

Cách chuyển nhà từ Yahoo!360 sang WordPress

Yahoo đã chính thức xác nhận sẽ đóng cửa dịch vụ blog Yahoo!360 trong thời gian tới.

Điều này đã gây nhiều tâm lý chán nản cho cộng đồng blogger Yahoo!360, và rất nhiều người đã bỏ mặc ngôi nhà ảo của mình. Số khác thì tiếc rẻ vì đã tốn biết bao công sức gầy dựng, và đây lại bị “quy hoạch trắng”.

Nhiều người thì ước gì có “thần đèn” để giúp mình di dời ngôi nhà của mình – vốn có rất nhiều kỷ niệm. Tuy M4Ps không phải là “thần đèn”, nhưng M4Ps sẽ hướng dẫn bạn cách thức chuyển nhà của mình sang WordPress.

Trước đây, WordPress có cung cấp trực tiếp tính năng chuyển nhà từ Yahoo!360 nhưng kể từ phiên bản 2.5 thì tính năng này đã bị “khai tử”. Tuy vậy, bằng thủ thuật tạo nội dung sao lưu có định dạng .xml ta sẽ dễ dàng dịch chuyển blog từ Yahoo!360 sang WordPress. Cách làm như sau:

1. Đầu tiên, bạn phải dùng trình duyệt Firefox mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho việc dời nhà. Ngoài ra, ngôi nhà của bạn bên 360 phải được đặt ở chế độ Public (công cộng) chứ kín cổng cao tường và bảo vệ nghiêm ngặt thì sẽ không thể di dời.

2. Tạo 1 tài khoản và địa chỉ blog tại WordPress.com (Bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn tạo blog WordPress tại đây )

3. Đăng nhập vào blog của bạn ở Yahoo!360 và chọn My Blog (không phải Home nha). Sau đó copy toàn bộ đường dẫn URL của My Blog trên thanh địa chỉ (address) của trình duyệt. Ví dụ: đường dẫn URL của M4Ps sẽ có dạng: http://blog.360.yahoo.com/blog-OHdiBZI_fLMGWwC2PhrZ4rDuGMj4Dy8-;_ylt=ApC6rZ86JwADA2fikEInGt60AOJ3?cq=1 4. Truy cập vào trang http://vietajax.net/360exp/ . Đây là 1 trang công cụ để tạo file sao lưu nội dung của Yahoo!360 theo định dạng xml, công cụ này được phát triển bởi Béo – hình như là nickname của Le Phan Duc Trong – dựa trên ý tưởng và một số function Javascript từ blog Onetrubrace

5. Dán địa chỉ đường dẫn URL của bạn ở bước 3 vào hộp thoại và nhấn nút bắt đầu. Quá trình sao lưu sẻ được xử lý ở khung phía dưới. Nếu quá trình xử lý gặp lỗi, bạn nên đóng trang lại và thực hiện lại bước 4. Khi quá trình xử lý thành công, bạn sẽ thấy nút Download xuất hiện ở phía dưới. 3602

6. Nhấn nút Download và lưu file backup.xml ở 1 thư mục thích hợp.

7. Bạn đăng nhập vào phần quản trị của WordPress, chọn Tools, chọn Import, rồi chọn WordPress trong danh sách.

8. Nhập địa chỉ đường dẫn của file backup.xml vào hộp thoại, rồi nhấn nút Upload file and Inport. Quá trình di chuyển nhà của bạn sẽ diễn ra trong vòng vài phút (tùy thuộc nhà cũ của bạn là nhà cấp mấy). Ngay khi hoàn tất, bạn sẽ thấy dòng thông báo: Done. Have Fun !!! 3601 Như vậy, bằng cách này, tất cả nội dung bài viết và các comments của bạn sẽ được di chuyển qua khu đô thị mới WordPress. Tuy nhiên, các Quick Comment và các liên kết ở mục My Blogroll bên 360 sẽ không thể di chuyển được. Giờ đây, bạn chỉ việc trang trí lại nội thất ngôi nhà của mình bằng cách chọn giao diện (Themes) và bố trí các widget thích hợp. M4Ps hy vọng bạn sẽ di chuyển thành công. 2Bo02B, on April 19th, 2009 at 09:24 Said: Bài viết của : 2Bo02B – M4Ps – Nguồn bài viết Đây là thông báo của wordpress.com: The importer is smart enough not to import duplicates, so you can run this multiple times without worry if—for whatever reason—it doesn’t finish. Khi xuất hiện thông báo Done. Have Fun! bạn có thấy list các bài viết ở phía trên thông báo không? Nếu có, bạn vào mục Post, Edit để kiểm tra danh sách bài viết của mình xem. Nếu không, bạn có thể import lại 1 lần nữa. Nếu vẫn không được thì rất có thể file backup.xml đã bị lỗi trong quá trình sao lưu. Bạn thử tạo lại file backup.xml bằng công cụ exporter và đổi tên file backup.xml thành wordpress.yyyy-mm-dd.xml (yyyy: năm, mm: tháng, dd: ngày). Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn Movable Type and TypePad thay cho WordPress ở mục import.

(ST)

English Listening Practice

English Listening Practice

[IMG]http://i76.photobucket.com/albums/j32/HiepKhachHanh/EnglishJokes.jpg[/IMG]

A. NGHE THỤ ĐỘNG:

1. – ‘Tắm’ ngôn ngữ. Nghe không cần hiểu: Hãy nghe! Đừng hiểu. Bạn chép vào CD một số bài tiếng Anh (ví dụ các bài ghi âm từ các băng, VOA, BBC…) . Mỗi bài có thể dài từ 1 đến 5 phút. Khi nào bạn ở nhà một mình, thì mở các bài đó ra vừa đủ nghe, và cứ lặp đi lặp lại mãi ra rả như âm thanh nền suốt ngày. Bạn không cần để ý đến nó. Bạn cứ làm việc của mình, đánh răng, rửa mặt, học bài làm bài, vào internet… với tiếng lải nhải của bài tiếng Anh. (thậm chí, trong lúc bạn ngủ cũng có thể để cho nó nói). Trường hợp bạn có CD player, USB player hay iPod, thì đem theo để mở nghe khi mình có thời gian chết – ví dụ: di chuyển lâu giờ trên xe, đợi ai hay đợi đến phiên mình tại phòng mạch. Công việc ‘tắm ngôn ngữ’ này rất quan trọng, vì cho ta nghe đúng với từng âm của một ngôn ngữ lạ. Tai của chúng ta bắt rất nhanh một âm quen, nhưng loại trừ những âm lạ. Ví dụ: Nếu bạn nghe câu: ‘mặt trời mọc cánh khi chim voi truy cập chén chó’, một câu hoàn toàn vô nghĩa, nhưng bảo bạn lặp lại thì bạn lặp lại được ngay, vì bạn đã quá quen với các âm ấy. Nhưng khi một người nói một câu bằng chừng ấy âm (nghĩa là 11 âm/vần), trong ngôn ngữ bạn chưa từng học, và bảo bạn lặp lại thì bạn không thể nào lặp lại được, và bảo rằng… không nghe được! (Bạn có điếc đâu! Vấn đề là tai bạn không nhận ra được các âm!) . Lối ‘tắm ngôn ngữ’ đó chỉ là vấn đề làm quen đôi tai, và sau một thời gian (lâu đấy chứ không phải vài ngày) bạn sẽ bắt được các âm của tiếng Anh, và thấy rằng âm ấy rất dễ nghe, nhưng hoàn toàn khác với âm Việt. Đừng nản lòng vì lâu ngày mình vẫn không phân biệt âm: hãy nhớ rằng bạn đã tắm ngôn ngữ tiếng Việt ít ra là 9 tháng liên tục ngày đêm trước khi mở miệng nói được tiếng nói đầu tiên và hiểu được một hai tiếng ngắn của cha mẹ; và sau đó lại tiếp tục ‘tắm ngôn ngữ’ Việt cho đến 4, 5 năm nữa!

2 – Nghe với hình ảnh động. Nếu có giờ thì xem một số tin tức bằng tiếng Anh (một điều khuyên tránh: đừng xem chương trình tiếng Anh của các đài Việt Nam, ít ra là giai đoạn đầu, vì xướng ngôn viên Việt Nam, phần lớn, nói rất gần với âm Việt Nam (kể cả pronounciation), nên mình dễ quen nghe, và từ đó lỗ tai mình lại hỏng, về sau lại khó nghe người bản xứ nói tiếng Anh – thế là phải học lại lần thứ hai!). Các hình ảnh đính kèm làm cho ta ‘hiểu’ được ít nhiều nội dung bản tin, mà không cần phải ‘dịch’ từng câu của những gì xướng ngôn viên nói. Bạn sẽ yên tâm hơn, sau khi nghe 15 phút tin tức, tự tóm lược lại, thì mình thấy rằng mình đã nắm bắt được phần chính yếu của nội dung bản tin. Và đây là cách thư hai để tắm ngôn ngữ.

B. NGHE CHỦ ĐỘNG:

1. Bản tin english news:

– Thu một bản tin, và nghe lại rồi chép ra nhiều chừng nào hay chừng nấy… nhớ là đừng tra cứu tự điển hay tìm hiểu nghĩa vội. Đoán nghĩa trong nội dung câu, và nhớ lại âm thanh của từ, hay cụm từ đó, sau này tự nó sẽ rõ nghĩa, nếu trở đi trở lại hoài. ( Ngày xưa, trên đài VOA, sau mỗi chương trình tôi thường nghe một cụm từ tương tự như: statue, statute hay statu gì đó, mà không biết viết thế nào, tuy vẫn hiểu đại loại là: hãy đợi đấy để nghe tiếp. Mãi sau này tôi mới biết rằng thuật ngữ rất quen thuộc ấy là ‘stay tune’, nhưng một thời gian dài, chính tả của chữ ấy đối với tôi không thành vấn đề! )

2. Chăm chú nghe lại một số bài mình từng nghe trong giai đoạn ‘tắm ngôn ngữ’

– Lấy lại script của những bài mình từng nghe, đọc lại và nhớ lại trong tưởng tượng lời đọc mà mình từng nghe nhiều lần. Sau đó xếp bản script và nghe lại để hiểu. Lần này: tự nhiên mình sẽ nghe rõ từng tiếng và hiểu. Trường hợp không hiểu một từ hay cụm từ, thì gắng lặp lại nhiều lần đúng như mình đã nghe, sau đó lật lại script để so sánh.

3. Một số bài Audio trong các băng luyện nghe, luyện chứng chỉ : nghe nhiều lần, trước khi đọc script. Sau đó, đọc lại script, chủ yếu kiểm tra những từ mình đã nghe hoặc đoán, hoặc những từ mà mình có thể phát âm lại nhưng không hiểu viết và nghĩa thế nào. Qua việc này, nhiều khi ta phát hiện rằng một từ mình rất quen thuộc mà từ xưa đến nay mình cứ in trí là phải nói một cách nào đó, thì thực ra cần phải nói khác hẳn và phát âm như thế thì mới mong nghe đúng và nói cho người khác hiểu. Sau đó, xếp bản script và nghe lại một hai lần nữa. (Ví dụ: hai chữ tomb, bury, khi xưa tôi cứ đinh ninh là sẽ phát âm là ‘tôm-b(ơ), bơri’ – sau này nghe chữ ‘tum, beri’ tôi chẳng hiểu gì cả – dù cho tôi nghe rõ ràng là tum, beri -cho đến khi xem script thì mới vỡ lẽ!)

4. Học hát tiếng Anh, và hát theo trong khi nghe.

Nghe bài hát là cách hiệu quả nhất cho những người mới bắt đầu hoặc ít kiên nhẫn. Chọn một số bài hát mà mình thích, tìm lyrics của nó rồi vừa nghe vừa nhìn lyrics. Sau đó học thuộc lòng và hát song song với ca sĩ, và gắng phát âm cũng như giữ tốc độ và trường độ cho đúng. Khi nào buồn buồn cũng có thể tự hát cho mình nghe (nếu không có giọng tốt và hát sai giọng một tí cũng không sao, vì chủ yếu là tập phát âm, tốc độ, trường độ và âm điệu tiếng Anh ) . Và nói cho đúng giọng (qua hát) cũng là một cách giúp mình sau này nhạy tai hơn khi nghe, vì thường thường ngôn ngữ trong các bài hát khó nghe hơn những câu nói bình thường rất nhiều.

5. Nghe đối thoại tiếng Anh trong phim Khi xem phim Mỹ, Anh, … dù phim đã có thuyết minh hay phụ đề thì bạn cũng nên cố gắng nghe thử xem có giống như phụ đề hay không. Dần dần bạn sẽ phát hiện khả năng nghe của mình được cải thiện hẳn, và có thể xem phim gốc (không lồng tiếng, không thuyết minh, không phụ đề) vẫn hiểu được. Tuy hiệu quả cao nhưng cách này hơi khó áp dụng thường xuyên và lâu dài cũng không tốt cho mắt, nên ở đây đành xếp cách này sau cùng.

(Nguồn: 360.yahoo.com/forever_lone_wolf )